Có 1 kết quả:

nhân sanh triêu lộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hạt sương buổi sáng tới khi mặt trời mọc sẽ khô ngay. Tỉ dụ đời người ngắn ngủi. ◎Như: “nhân sanh triêu lộ, phàm sự hà tất kế giác thái đa?” 人生朝露, 凡事何必計較太多?