Có 1 kết quả:

nhân chí

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con tin. ◎Như: “thục hồi nhân chí” 贖回人質 chuộc lại con tin.