Có 2 kết quả:

nhânnhơn
Âm Hán Việt: nhân, nhơn
Unicode: U+4EBB
Tổng nét: 2
Bộ: nhân 人 (+0 nét)
Lục thư: tượng hình
Nét bút: ノ丨
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/2

nhân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người

Từ điển trích dẫn

1. Một hình thức của bộ “nhân” 人.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 人 (bộ 人).

nhơn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người