Có 1 kết quả:

thập ma

1/1

thập ma

giản thể

Từ điển phổ thông

cái gì (câu hỏi)