Có 1 kết quả:

tha ma để

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con mẹ nó. § Tiếng chửi rủa biểu thị oán hận, phẫn nộ...