Có 1 kết quả:

tiên đan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thuốc tiên làm ra.
2. Thuốc vô cùng hiệu nghiệm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thuốc tiên — Thuốc cực hay.

Một số bài thơ có sử dụng