Có 1 kết quả:

tiên nữ

1/1

tiên nữ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tiên nữ, con gái đẹp

Từ điển trích dẫn

1. Người con gái ở cõi tiên.
2. Hình dung người con gái cực kì xinh đẹp.
3. Tên sao. § “Bắc Đẩu thất tinh” 北斗七星.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái ở cõi tiên. Thơ Tản Đà: » Trời sai tiên nữ dắt lôi dậy «.

Một số bài thơ có sử dụng