Có 1 kết quả:

tiên cô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái luyện được phép trường sinh sống ở trên trời. Xem thí dụ ở Tiên bà 仙婆.