Có 1 kết quả:

tiên bà

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà trên trời. Người đàn bà luyện được phép trường sinh. Thơ Tản Đà: » Tiên bà tiên cô cùng tiên ông «.