Có 1 kết quả:

lệnh ái

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tiếng tôn xưng con gái của người khác. § Cũng viết là “lệnh ái” 令嬡. Còn gọi là “lệnh viên” 令媛.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng gọi con gái của người đối diện.

Một số bài thơ có sử dụng