Có 1 kết quả:

ngưỡng mộ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Kính trọng và yêu mến.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kính trọng và yêu mến.

Một số bài thơ có sử dụng