Có 1 kết quả:

ngưỡng thực

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ăn nhờ người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ăn nhờ người khác.