Có 1 kết quả:

xí nghiệp

1/1

xí nghiệp

giản thể

Từ điển phổ thông

xí nghiệp