Có 1 kết quả:

xí nghiệp gia

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đứng ra làm việc kinh doanh sản xuất để kiếm lời.