Có 1 kết quả:

y phó

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Y Doãn” 伊尹 và “Phó Duyệt” 傅說, hai bậc hiền tướng công thần của triều đại nhà Thương, thời cổ Trung Hoa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Y Doãn và Phó Duyệt, hai bậc hiền tướng công thần của triều đại nhà Thương, thời cổ Trung Hoa. Tài tử đa cùng phú của Cao Bá Quát: » Chòm tóc xanh vừa chấm ngang vai, lời khí khái thầm thì Y Phó «.

Một số bài thơ có sử dụng