Có 1 kết quả:

y lã

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Y Doãn” 伊尹 và “Lã Thượng” 呂尚 (tức “Lã Vọng” 呂望), hai bậc hiền tướng, khai quốc công thần của triều Thương và Chu, thời cổ Trung Hoa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Y Doãn và Lã Thương ( tức Lã Vọng ), hai bậc hiền tướng, khai quốc công thần của triều Thương và Chu, thời cổ Trung Hoa.

Một số bài thơ có sử dụng