Có 1 kết quả:

y lạp khắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quốc gia thuộc Á Châu, thủ đô là “Ba Cách Đạt” 巴格達 Baghdad (Republic of Iraq).