Có 1 kết quả:

y tư lan

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nước Ba Tư: “Y Lãng Y Tư Lan cộng hòa quốc” 伊朗伊斯蘭共和國 (Islamic Republic of Iran), thủ đô là “Đức Hắc Lan” 德黑蘭 (Tehran).