Có 1 kết quả:

y lãng

1/1

y lãng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

Iran

Từ điển trích dẫn

1. Quốc gia thuộc Á Châu, thủ đô là “Đức Hắc Lan” 德黑蘭 Tehran (Islamic Republic of Iran).