Có 1 kết quả:

y hà

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên sông phát nguyên từ tỉnh Hà Nam 河南, Trung Quốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên sông phát nguyên từ tỉnh Hà Nam, Trung Hoa.

Một số bài thơ có sử dụng