Có 1 kết quả:

phạt mộc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chặt cây.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chặt cây. Đẵn cây — Tên một bài trong thiên Tiểu nhã kinh Thi, nói về tình thân thích và bằng hữu.

Một số bài thơ có sử dụng