Có 1 kết quả:

ủ lũ

1/1

ủ lũ

giản thể

Từ điển phổ thông

còng lưng, gù