Có 1 kết quả:

luân đôn

1/1

luân đôn

giản thể

Từ điển phổ thông

London (thủ đô nước Anh)