Có 1 kết quả:

bạn hôn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chế độ kết hôn tự do không ràng buộc bởi pháp lí, vợ chồng coi nhau như bạn không buộc phải chung thuỷ ( do Lindsey, người Hoa Kì đề xướng ).