Có 1 kết quả:

bạn tinh

1/1

bạn tinh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sao vệ tinh