Có 1 kết quả:

tự hồ

1/1

tự hồ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tựa hồ, tựa như, giống như, có vẻ như

Từ điển trích dẫn

1. Giống như, dường như.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giống như. Chừng như.