Có 1 kết quả:

vị trí

1/1

vị trí

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vị trí

Từ điển trích dẫn

1. Bình phẩm, phân biệt cao thấp. ◇Ngụy thư 魏書: “(Tử Bật) hữu phong cách, thiện tự vị trí” (子弼)有風格, 善自位置 (Mục Tử Bật truyện 穆子弼傳).
2. Bố trí, an bài, xử trí.
3. Chỗ, địa phương. ◇Kha Nham 柯岩: “Bối Hán Đình nhất dược nhi khởi, đáo hải đồ thất tra minh nạn thuyền thất sự vị trí” 貝漢廷一躍而起, 到海圖室查明難船失事位置 (Thuyền trưởng 船長).
4. Đặc chỉ chức vị. ◇Thanh Xuân Chi Ca 青春之歌: “Tha hi vọng năng cú trảo đáo nhất cá tiểu học giáo viên đích vị trí” 她希望能夠找到一個小學教員的位置 (Đệ nhất bộ, Đệ tam chương).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ đặt để. Chỗ đứng.

Một số bài thơ có sử dụng