Có 1 kết quả:

đê mê

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tinh thần hôn trầm, mô hồ. ◇Kê Khang 嵇康: “Dạ phân nhi tọa, tắc đê mê tư tẩm; nội hoài ân ưu, tắc đạt đán bất minh” 夜分而坐, 則低迷思寢; 內懷殷憂, 則達旦不瞑 (Dưỡng sanh luận 養生論) Nửa đêm mà ngồi thì đầu óc bần thần muốn ngủ; trong lòng lo lắng thì tới sáng không chợp mắt.
2. Mê mẩn, mê li. ◇Nguyên Chẩn 元稹: “Thụ lộ sắc đê mê, Hướng nhân kiều a na” 受露色低迷, 向人嬌婀娜 (Hồng thược dược 紅芍藥) Đượm sương móc vẻ mê li, Hướng tới người, hoa xinh đẹp thướt tha.
3. Giao dịch không thịnh vượng, buôn bán ế ẩm. ◎Như: “cận lai cổ thị đê mê, đầu tư nhân tổn thất thảm trọng” 近來股市低迷, 投資人損失慘重 gần đây thị trường chứng khoán ảm đạm, những nhà đầu tư tổn thất nặng nề.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Say sưa.

Một số bài thơ có sử dụng