Có 1 kết quả:

thể tài

1/1

thể tài

giản thể

Từ điển phổ thông

thể tài, lựa ra từng lối