Có 1 kết quả:

phật đường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Điện thờ cúng tượng Phật.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà thờ Phật. Chùa Phật. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đưa nàng đến trước Phật đường. Tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia «.

Một số bài thơ có sử dụng