Có 1 kết quả:

phật tâm tông

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên khác của “Thiền tông” 禪宗.