Có 1 kết quả:

phật đản

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngày sinh của Phật ( 8 tháng 4 âm lịch, nay sửa là rằm ).

Một số bài thơ có sử dụng