Có 1 kết quả:

phật đản nhật

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày lễ kỉ niệm sinh nhật của đức Phật “Thích Ca Mâu Ni” 釋迦牟尼. § Cũng gọi là “Phật đản tiết” 佛誕節.

Một số bài thơ có sử dụng