Có 1 kết quả:

tác nghiệp

1/1

tác nghiệp

giản thể

Từ điển phổ thông

phận sự, vị trí công tác