Có 1 kết quả:

tác phường

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xưởng thợ (thủ công nghệ). ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tái thuyết hữu Dương Hùng đích trượng nhân Phan Công, tự hòa Thạch Tú thương lượng, yếu khai đồ tể tác phường” 再說有楊雄的丈人潘公, 自和石秀商量, 要開屠宰作坊 (Đệ tứ thập tứ hồi) Lại nói về Phan Công bố vợ của Dương Hùng cùng Thạch Tú bàn tính việc muốn mở lò lợn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi tụ tập làm việc. Xưởng thợ.