Có 1 kết quả:

tác hại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm hại.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm thiệt thòi tới. Gây điều xấu.