Có 1 kết quả:

tác ái

1/1

tác ái

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm tình, ái ân