Có 1 kết quả:

tác phúc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Làm điều tốt cho người khác.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm điều tốt cho người khác.

Một số bài thơ có sử dụng