Có 1 kết quả:

nhĩ môn

1/1

nhĩ môn

giản thể

Từ điển phổ thông

các bạn, các anh (ngôi thứ 2 số nhiều)