Có 1 kết quả:

bội hoàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Đeo vòng trang sức.
2. Vòng để đeo trang sức. § Ngày xưa, phụ nữ đeo vòng ngọc trên mình, đi đâu đều nghe tiếng vang. ◇Tây sương kí 西廂記: “Lan xạ hương nhưng tại, bội hoàn thanh tiệm viễn” 蘭麝香仍在, 佩環聲漸遠 (Đệ nhất bổn 第一本, Đệ nhất chiết) Mùi hương lan vẫn còn ở lại, nhưng tiếng vòng ngọc xa dần. § Nhượng Tống dịch thơ: Hương lan còn thoảng, tiếng vàng đã xa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đeo vòng — Vòng để đeo.

Một số bài thơ có sử dụng