Có 1 kết quả:

giai vị

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Vị ngon.
2. Đồ ăn thức uống ngon miệng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị ngon, đồ ăn ngon.