Có 1 kết quả:

giai cảnh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Nơi quang cảnh đẹp. § Cũng viết “giai cảnh” 佳景.
2. Chỗ thích thú. ◇Lưu Nghĩa Khánh 劉義慶: “Cố Trường Khang đạm cam giá, tiên thực vĩ. Vấn sở dĩ, vân: Tiệm chí giai cảnh” 顧長康啖甘蔗, 先食尾. 問所以, 云:漸至佳境 (Thế thuyết tân ngữ 世說新語, Bài điệu 排調) Cố Trường Khang ăn mía, ăn khúc đuôi trước. (Có người) hỏi tại sao, (ông) nói: Dần dần đến chỗ thích thú.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cảnh đẹp. Chữ Cảnh cũng thường viết 景 — Hoàn cảnh tốt đẹp.

Một số bài thơ có sử dụng