Có 1 kết quả:

lệ ngoại

1/1

lệ ngoại

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngoại lệ

Từ điển trích dẫn

1. Ở ngoài nguyên tắc, không theo quy luật. ☆Tương tự: “phá lệ” 破例.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở ngoài cách thức quen thuộc đã có sẵn từ trước. Ta vẫn nói ngược là Ngoại lệ.