Có 2 kết quả:

chu nhochu nhu

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Người lùn. § Đối lại với “cự nhân” 巨人.
2. Người ca hát, làm trò cười, nói hoạt kê ngày xưa.
3. Cái cột ngắn chống giữa hai cái rường nhà.

Một số bài thơ có sử dụng