Có 1 kết quả:

chu trương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hung hãn dữ tợn.