Có 1 kết quả:

cung ứng

1/1

cung ứng

phồn thể

Từ điển phổ thông

cúng ứng, cung cấp

Từ điển trích dẫn

1. Hầu hạ, chăm sóc, chờ sai bảo. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Bình Nhi tịnh vô phụ mẫu huynh đệ tỉ muội, độc tự nhất nhân, cung ứng Giả Liễn phu phụ nhị nhân” 平兒 並無父母兄弟姊妹, 獨自一人, 供應賈璉夫婦二 (Đệ tứ thập tứ hồi) Bình Nhi không có cha mẹ anh chị em gì cả, trơ trọi một mình, phải hầu hạ hai vợ chồng Giả Liễn.
2. Lấy tiền tài hoặc vật phẩm đáp ứng nhu cầu. ☆Tương tự: “cung cấp” 供給.
3. Đặc chỉ lấy tài nghệ nào đó phụng thị vua chúa. ◇Tần tính lục quốc bình thoại 秦併六國平話: “Thiện kích trúc, khả dĩ diên gian cung ứng” 善擊筑, 可以筵間供應 (Quyển hạ) Giỏi đánh đàn trúc, có thể giúp vui hầu vua trong yến tiệc.

Một số bài thơ có sử dụng