Có 1 kết quả:

cung trần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Cung thuật 供述.