Có 1 kết quả:

y phụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Dựa vào, nương tựa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nương dựa và chạy theo kẻ có quyền thế để cầu cạnh.