Có 1 kết quả:

trắc bách

1/1

trắc bách

giản thể

Từ điển phổ thông

cây trắc bách (một loại cây lá nhỏ như kim, dùng làm cây cảnh và làm thuốc)