Có 1 kết quả:

tiện hài

1/1

tiện hài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giày vải, dép lê